Környezetvédelem

Folyamataink környezeti hatásait azonosítottuk, és elemzésük után olyan politikát hoztunk létre, amelyekkel megelőzhetjük a környezetszennyezést, csökkenthetjük a környezet-terhelést, illetve optimalizálhatjuk az anyag- és erőforrás-felhasználást.

A papír újrahasznosítási aránya az elmúlt évtizedekben világszerte folyamatosan emelkedett, és az Európai Papír Újrahasznosítási Tanács (ERPC) 2014-ben közzétett felmérése alapján 2013-ra már elérte a 71,7%-ot. Ezzel az eredménnyel napjainkra a papír az egyik legszélesebb körben újrahasznosított anyaggá vált a világon. A természetes, újrahasznosítható alapanyagból készülő papír még mindig a kommunikáció és csomagolás egyik leghatékonyabb formája.

Hulladék hasznosítás, ártalmatlanítás

A KOMPRESS Nyomdaipari Kft. a hatályos törvényi szabályozással összhangban biztosítja a telephelyén keletkező veszélyes hulladékok ártalmatlanítását, valamint a nem veszélyes hulladékok (papír, alumínium) újrahasznosítását.

Az FSC® rendszer

A KOMPRESS Nyomdaipari Kft. működési folyamataiba integrálta a tanúsított FSC® CoC (FSC-STD-40-004, v3.0) rendszer előírásait. Licence kódunk: FSC-C110830
Az FSC® Forest Stewardship Council® (Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) egy független, nem állami, nonprofit szervezet, amelyet azért alapítottak, hogy elősegítse a világon a felelős erdőgazdálkodást.
Az FSC® egy tanúsítási rendszer, amely nemzetközileg elismert szabványokon alapul, védjeggyel rendelkezik és akkreditálási szolgáltatásokat biztosít olyan vállalatoknak, szervezeteknek és közösségeknek, amelyek érdekeltek a felelős erdőgazdálkodásban. Az FSC® védjegy jelzi, hogy a szervezet szociális és természetvédelmi szempontból felelős gazdálkodást folytat.
Az FSC® Chain of Custody (FSC® Bizalmi Lánc) egy termék nyomon követési rendszer, amely az erdőtől a végfelhasználóig tart. Magába foglalja a beszállítói láncban az erdészeti alapanyag minden olyan feldolgozási, gyártási és elosztási fázisát, amikor annak tulajdonjoga megváltozik. Ehhez a KOMPRESS Nyomdaipari Kft-nek egy hatékony irányítási rendszert kellett bevezetnie és a megfelelő működést igazoltatnia egy független tanúsító szervezet által, így jogosultságot szerzett arra, hogy termékeit FSC védjeggyel értékesítse. E rendszer kialakítása és bevezetése egy lehetőség, hogy bemutassuk vevőinknek a termékeinkben levő anyagok eredetét.
Fentiek alapján a KOMPRESS Kft. felelősséget vállal azért, hogy az alábbiakban meghatározott, elfogadhatatlannak ítélt tevékenységekben sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt:

  • törvénytelen fakitermelés, illetve törvénytelen faanyaggal vagy erdészeti termékkel való kereskedelem
  • a hagyományos és az emberi jogok megsértése az erdészeti tevékenységek során
  • nagy természetvédelmi értékek elpusztítása az erdészeti tevékenységek során
  • erdők jelentős átalakítása ültetvénnyé vagy nem erdészeti használatú területté
  • genetikusan módosított organizmusok bevezetése az erdészeti műveletekbe
  • bármely alapvető ILO egyezmény megszegése, az ILO Alapelvek és Munkavégzési Jogok Nyilatkozatának megfelelően

FSC® tanúsítvány
Minőségirányítás