Minőségirányítás

Minőségpolitikánk mottójául Kazinczy szállóigévé vált szavait választottuk:
 „Jót s jól. Ebben áll a nagy titok.”

Minőségpolitika

A KOMPRESS Nyomdaipari Kft. minőség iránti elkötelezettsége alapján minden évre vonatkozóan meghatározza az aktuális minőségi célkitűzéseket. A vezetőség szándéka a folyamatosan fejlődő szolgáltatási színvonal, a vevők megelégedettségének elérése, megtartása és lehetőség szerint annak fokozása. A vezetőség a rendszeres éves felülvizsgálatok során értékeli a célok teljesülését.

Minőségirányítási rendszer

A KOMPRESS Nyomdaipari Kft. ISO9001 szabvány szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszerének működtetése arra irányul, hogy a szervezet az előállított termékek minőségét a vevői elvárásoknak megfelelő szinten tartsa, illetve azt folyamatosan javítsa.
A termék megfelelőségét – mint a rendszer működtetésének legfőbb célját- a termeléstől független végellenőr felügyeli. A fő folyamatlépéseket végző dolgozók a művelet megkezdése előtt szintén ellenőrzik az előző művelet megfelelőségét.
A vevők által visszajelzett, illetve gyártás közben észlelt eltérések, nem-megfelelőségek kezelése, leírt folyamat alapján, strukturált módon történik, amelynek fő eszközei az azonnali és helyesbítő intézkedések. A vezetőség hangsúlyt fektet a megelőző intézkedésekre is, amennyiben egy minőségi kockázat felmerül.
A KOMPRESS Nyomdaipari Kft-nél minden dolgozó kiemelt figyelmet fordít a sortisztasági előírások és a nem megfelelő termékek, alapanyagok elkülönítésére vonatkozó szabályok betartására.

ISO tanúsítvány
Környezetvédelem