Grafikai tervezés és fájladatbank

Vizuális kommunikáció

Grafikai tervezés és fájladatbankA nyomtatott termék a vizuális kommunikáció fontos eszköze. Külcsíne, stílusa és áttekinthetősége, tagoltsága határozza meg, hogy az adott üzenet eléri-e, vagy milyen arányban éri el a szemlélőt, olvasót, vagyis a célközönséget. Természetesen a megfelelő minőség és az időszerűség elengedhetetlen együttes feltétel a sikerhez.
Az általunk gyártott nyomdatermékek grafikai tervezését elvégezzük. Az ehhez szükséges gyártástechnológiai és alapanyag-ismeret, a teljes nyomdai KNOW HOW birtokában gyorsan eredményre jutunk. A jól képzett szakembergárdánk, kreatív grafikusaink, kipróbált fényképészeink, tapasztalatunk, a vevőre szabott minőségirányítási rendszerünk garantálják, hogy az üzenet magas arányban célba ér, és igen kedvező benyomás alakul ki a szemlélőben, olvasóban.
Munkánkat segítik:

 • grafikai tervező szoftverek
 • jogtiszta fénykép- és grafika-gyűjtemények
 • képfeldolgozó és szövegszerkesztő programok
 • próbanyomó berendezések
 • A tervezési folyamatba Megbízóinkat munka közben is igyekszünk bevonni, mert így a közvetlen és gyakori egyeztetéseknek köszönhetően hatékonyabban jutunk el a célig. Az adatkommunikáció megfelelő sávszélesség mellett történik, ami nagy adatállományok gyors és biztonságos továbbítását teszi lehetővé.

Adatbázisokhoz vagy az online médiához a nyomtatott termékek legkönnyebben a rányomtatott QR kódok vagy vonalkódok segítségével kapcsolódhatnak, például okostelefonon keresztül vagy kódolvasóval ellátott rendszerben. Mi tapasztalt partnerek vagyunk abban, hogy ezt lehetővé tegyük.
Változó adatok és megszemélyesítések nyomtatásához szükséges tervezéseket és programozásokat is elvégezzük: QR kód, EAN kód, numerikus és/vagy alfabetikus kódok, sorszámok, dátumok, címzések, adatbázisok.
Fentiek összessége konkrétan azt jelenti, hogy a kapcsolatfelvételtől kezdve, a feladattól és a terjedelemtől függően akár 2 napon belül konkrét, gyártásra kész terv állhat a vevőink rendelkezésére.

A grafikai-tervezés fázisai:

 • célok, elvárások, arculati előírások megismerése
 • konkrét feladat megértése
 • célközönség meghatározása
 • gyártási technológiák áttekintése
 • terjedelem és formátum meghatározása
 • alapanyag(ok) kiválasztása
 • stílus és irányzat meghatározása
 • vizuális elemek összegzése
 • felületnemesítés(ek) kiválasztása
 • feladatütemezés
 • grafikák elkészítése
 • fényképek elkészítése
 • emblémák, piktogramok elkészítése
 • Braille írás elkészítése (gyógyszres dobozok)
 • Pharma kódok létrehozása (gyógyszeres dobozok, betegtájékoztatók)
 • online kapcsolódási elemek szerkesztése, programozás
 • jogi előírások áttekintése és figyelembevétele
 • szövegek, képek integrálása oldallá, tördelés
 • belső korrektúra
 • mintadarabok, próbanyomatok és a kapcsolódó költségek bemutatása
 • fentebbi lépések szükség szerinti megismétlése a vevő közbenső észrevételei alapján
 • grafikai terv véglegesítése, archiválása és átadása
 • mintadarab elkészítése
 • gyártási dokumentáció véglegesítése
 • Kijelölt, külön kapcsolattartó áll vevőink rendelkezésére az egész grafikai tervezési, szerkesztési folyamat alatt. Természetesnek vesszük ugyanakkor, hogy bármikor tartsunk konzultációt több munkatársunk részvételével, helyszíntől függetlenül.

Nem csak grafikai tervezéssel, hanem már meglévő grafikai állományok feldolgozásával, nyomtathatóvá tételével is foglalkozunk.

Csomagolástervezés
Kartondobozok galéria
Használati utasítások galéria
Címkék galéria
Prospektusok, marketing eszközök galéria
Irodakommunikációs és ügyviteli nyomtatványok galéria
Változóadat-nyomtatás, DM nyomtatványok galéria
Minőségirányítás
Környezetvédelem

Felületnemesítések

A tervezés és a javaslat az alábbi számos felületnemesítési mód, vagy ezek kombinációinak kialakítására terjed ki. A termékek pozícionálására, márkaépítésre és hamisítás elleni védelemre is kiváló lehetőséget biztosítanak a különféle felületnemesítési eljárások és ezek kombinációi:

 • fényes lakkozás
 • iriodin lakkozás
 • matt lakkozás
 • magasfényű lakkozás
 • matt-fényes UV-formalakkozás
 • matt vagy fényes fólialaminálás
 • nyomtatás laminált fémfólia (Al) bevonatra
 • fémfólia hőpréselés
 • fémfólia hőpréselés hologram mintás fóliával
 • vakdombor nyomtatás
 • „peel-off” lakkozás

Felületnemesítés galéria

A helyesen megválasztott felületnemesítések vagy ezek kombinációi, az esztétikai élmény fokozásánál és a hangsúlyozott részek kiemelésével képesek hatékonyan hozzájárulni az adott termék eladásainak növekedéséhez.

Fájladatbank

A tőlünk megrendelt termékek grafikai állományát legalább 5 évig megőrizzük. Vevőink kérésére a szóban forgó grafikai állományt a kért kiterjesztésben átadjuk adathordozón vagy online kapcsolaton keresztül. Erre a látványtervek, képi elemek újragondolásakor, hasonló termékek vagy kiadványok tervezésekor vagy más médiában, más nyomdaterméken való megjelenítéskor lehet szükség. E célt szolgálja a kiépített nagy szerverkapacitásunk, a gyors és biztonságos adatátviteli rendszerünk.

Nyomdai mérettáblázatok (leggyakoribb méretek)

A papírméretek szabványosítottak. A szabványosítás alapja a következő összefüggés: x|y = 1|2. Azaz a méretrendszer értelmében a téglalap alakú papírívek rövidebb oldalukkal párhuzamosan félbehajtva olyan íveket adnak, amelyek oldalainak aránya megegyezik a felezetlen ívével. A kiindulási méret többféle lehet, amelyeket fősorozat jelzésre alkalmazott betűjelekkel különböztetnek meg egymástól (pl. A, B, C, NA, BB, stb.).
Az alábbi adatok a leggyakrabban alkalmazott két nyomdaív méretezését (Észak-Amerikában más méreteket használnak), továbbá a sztenderd boríték és tasakméreteket mutatják be.

"A" mérettáblázat
Az alak jele Méret(mm) Terület(m²)
A/0 841 x 1189 1,0000
A/1 594 x 841 0,5000
A/2 420 x 594 0,2500
A/3 297 x 420 0,1250
A/4 210 x 297 0,0625
A/5 148 x 210 0,0312
A/6 105 x 148 0,0156
"B" mérettáblázat
Az alak jele Méret(mm) Terület(m²)
BB/0 1000 x 1400 1,4000
BB/1 700 x 1000 0,7000
BB/2 500 x 700 0,3500
BB/3 350 x 500 0,1750
BB/4 250 x 350 0,0875
BB/5 175 x 250 0,0437
BB/6 125 x 175 0,0219
Boríték méretek
Az alak jele Méret
(mm)
* a tasakok a rövid oldaluk, míg a borítékok a hosszú oldaluk mentén záródnak
LC/6 114 x 162
LA/4 110 x 220
C6/C5 114 x 229
LC/5 162 x 229
LC/4 229 x 324
TC/4 *tasak 229 x 324
TB/4 *tasak 250 x 353